Regionální pracoviště Střední Čechy >> Akce >> Festival ptactva v CHKO Český kras

Festival ptactva v CHKO Český kras

Festival ptactva v CHKO Český kras
  • datum: 7. 10. 2018
  • místo: sraz 7. října 2018 v 9 hodin u železniční zastávky v Srbsku
  • typ: Exkurze v terénu
  • příloha: ex_Festival_ptactva_20181007.pdf (451,1 kB)

AOPK ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Český kras ve spolupráci s Českou společností ornitologickou vás srdečně zvou na ornitologickou vycházku s ukázkou kroužkování ptáků.

Sraz účastníků je v neděli 7. října 2018 v 9 hodin u železniční zastávky v Srbsku.

Trasa povede ze Srbska proti proudu Berounky až do lomu Alkazar, kde proběhne ukázka kroužkování ptáků.

O jednotlivých kroužkovaných druzích (ale nejen o nich) můžete vyslechnout zajímavé informace a ptát se na vše co vás z ornitologie (i zoologie, ochrany přírody apod.) zajímá.

S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (velkou svačinu, terénní oblečení a dobré boty), ale také dalekohled, který uplatníte například při pozorování ptáků kolem Berounky.

Exkurzí vás provede ornitolog Správy CHKO Český kras Jaroslav Veselý.

Exkurze je neplacená, není třeba se přihlašovat, jen přijít.

Případné podrobnější dotazy na tel.: 728 878 352 nebo na adrese jaroslav.vesely@nature.cz

Účastníci exkurze, kteří chodí často do přírody, pozorují různé druhy rostlin či živočichů a mají zájem „mapovat přírodu“ se zde mohou dozvědět o projektu BioLog a také praktické zkušenosti s používáním stejnojmenné aplikace, která byla vytvořena pro zájemce o přírodu a slouží jako digitální zápisník pozorování fauny a flóry na území ČR.

Každý účastník podniká exkurzi na vlastní nebezpečí. Rodiče odpovídají za své nezletilé děti.

 

O Festivalu ptactva ze stránek České společnosti ornitologické (www.birdlife.cz)

Festival ptactva je kampaní BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Festival připadá na první říjnový víkend, kdy partneři BirdLife International organizují v jednotlivých evropských zemích vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Jednou za několik let se koná Světový fetsival ptactva (WorldBirdwatch), kdy se do kampaně zapojí i neevropské země. Česká společnost ornitologická se přidala k pravidelnému pořádání Festivalu v roce 1994. Během vycházek zaznamenávají ornitologové počty pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorované druhy, vzácné druhy a další zajímavosti. Tyto údaje organizátoři ještě během víkendu zpracují, vyhodnotí a pošlou evropskému koordinátorovi, který následující den předá zpracované výsledky z celé Evropy sdělovacím prostředkům.

V loňském roce (2017) využilo po celé ČR více než 1200 návštěvníků, z toho 390 dětí, možnost vyrazit do přírody pozorovat ptáky. Na 46 vycházkách se konala jednoznačně nejoblíbenější doprovodná akce – kroužkování ptáků. Nejpočetnějším pozorovaným druhem byl už tradičně špaček obecný (více jak 45 000 pozorovaných jedinců), následován holubem hřivnáčem (2 207 jedinců) a kachnou divokou (téměř 2 000 jedinců). Ze vzácných druhů se podařilo zaznamenat ostralku štíhlou, zrzohlávku rudozobou, kolihy velké, vodouše šedého, kulíky zlaté, jespáky malé a písečné, ořešníky kropenaté, sýkořice vousaté i moudivláčka lužního s italským kroužkem.

 

 ťuhýk obecný

brhlík lesní skorec vodní kroužkování ptáků

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt