Regionální pracoviště Střední Čechy >> Akce >> Jarní geologická exkurze v CHKO Český kras

Jarní geologická exkurze v CHKO Český kras

Jarní geologická exkurze v CHKO Český kras
  • datum: 13. 4. 2019
  • místo: Sraz v 10:45 u zděné budky na parkovišti u Koněpruských jeskyní
  • typ: Exkurze v terénu
  • příloha: 2019_04_13_Geologická_jaro.pdf (1,3 MB)

AOPK ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Český kras a Dům přírody Českého krasu vás srdečně zvou na exkurzi po geologických zajímavostech Českého krasu.

Sraz účastníků je v 10:45 u zděné budky na parkovišti u Koněpruských jeskyní.

Autobus ke Koněpruským jeskyním vyjíždí z Berouna v 10:23 z autobusového nádraží v Berouně.

Asi 5 km dlouhá trasa povede přímo do Velkolomu Čertovy schody, kam se běžně nepodíváte, neboť do aktivního velkolomu je z bezpečnostních důvodů vstup zakázaný. V lomu uvidíte útesové koněpruské vápence, neptunické žíly a různé typy zkrasovění, jejichž vznik a vývoj vám průvodci barvitě vylíčí.

Dále se vydáme na navazující vrch Kotýz, který je vlastně pravěkým hradištěm s dalekým výhledem do krajiny. Proto je to ideální místo pro srovnání krajiny ovlivněné těžbou s krajinou s relativně původním vzhledem. Na území národní přírodní památky Kotýz je možné vidět i geologické zajímavosti jako skalní Jelínkův most, Axamitovu bránu či pro Kotýz typické Sloní hlavy.

S sebou si vezměte obvyklé vybavení (především velkou svačinu a dobré boty). Pro sběr a uložení zkamenělin také kladívko a balicí papír (noviny).

Zpět můžete procházkou dojít na vlak do Popovic (4 km), Srbska (8,5 km) nebo Berouna (7 km), nebo využít jediný zpáteční autobus v 14:28 ze zastávky u Koněpruských jeskyní.

O navštívaných lokalitách se můžete dozvědět více na webových stránkách AOPK ČR, RP Střední Čechy, oddělení Správy CHKO Český kras:

http://ceskykras.ochranaprirody.cz/ochrana-prirody/chranena-uzemi/ (NPP Zlatý kůň a NPP Kotýz)

nebo také na stránkách České geologické služby – Geologické lokality:

http://lokality.geology.cz/183 (Čertovy schody),

http://lokality.geology.cz/160 (Kotýz),

http://lokality.geology.cz/161 (Zlatý kůň).

Exkurzí Vás provede zkušený geolog Karel Drábek a geolog Velkolomu Čertovy schody Michal Hejna.

Exkurze je neplacená, není třeba se přihlašovat, jen přijít.

Případné podrobnější dotazy na tel.: 602 490 458 nebo na adrese hana.hofmeisterova@nature.cz

Každý účastník podniká exkurzi na vlastní nebezpečí. Rodiče odpovídají za své nezletilé děti.

Aksamitova brána NPP Kotýz Sloní hlavy Velkolom Čertovy schody Zlatý kůň

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt