Regionální pracoviště Střední Čechy >> Akce >> Mapování hnízd jiřiček a vlaštovek v CHKO Český kras

Mapování hnízd jiřiček a vlaštovek v CHKO Český kras

Mapování hnízd jiřiček a vlaštovek v CHKO Český kras
  • datum: 10. 5. 2018 — 2. 9. 2018
  • typ: Jiné, Mapování a dokumentace hnízd jiřiček a vlaštovek
  • příloha: vlastovky.pdf (135,8 kB)

Projekt určený především pro školy a pro školní děti, ale i pro jakékoliv jiné příznivce vlaštovek a jiřiček, vyhlašuje Správa CHKO Český kras ve spolupráci se skupinou pro výzkum vlaštovek při Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice.

Děti se spolu se svými učiteli či vedoucími přírodovědných kroužků mohou zapojit do vyhledávání hnízd vlaštovek a jiřiček, sledovat vznik nových hnízd a jejich obsazenost. A samozřejmě sledovat hnízda s mláďaty. V případě vlaštovek mohou i zprostředkovat následné okroužkování nevylétlých mláďat.

Získaná data budou využita pro mapování a lepší ochranu vlaštovkovitých. Při opakovaném odchytu okroužkovaných vlaštovek lze totiž zjistit řadu informací.

Například:

Kam až naše vlaštovky doletí zimovat.

Kolik vlaštovek přežije dlouhou cestu.

Jestli se do určité stáje vrací stále stejné vlaštovky.

Na jakých místech vlaštovky při přeletu nocují.

Kolik kilometrů uletí vlaštovka za jeden den.

A mnoho dalších informací, z nichž na některé zatím nemáme odpověď.

Oblast, kterou jsme schopni organizačně zvládnout, je prioritně území CHKO Český kras a jeho blízké okolí. A dále i celý Středočeský kraj.

Jste-li ze vzdálenějších míst České republiky, můžeme vám dát kontakt na ornitologa, který sledování vlaštovek a jiřiček provádí ve vaší oblasti.

Nejdůležitější část projektu je hnízda objevit (hlavně ta aktivní čili obsazená).

Potom hnízda vyfotit a vyfotit dům (objekt) kde jsou, nejlépe aby bylo vidět č.p. To proto, aby dům mohl snadno nalézt kdokoliv další i v příštích letech.

Dále vytvořit záznam o hnízdech - nejsnazší je vyplnit jednoduchý přiložený formulář. Ten obsahuje jen adresu, počet hnízd, počet mláďat, označení (číslo) fotografií a samozřejmě určení, zda se jedná o vlaštovky či jiřičky.

Na konci pozorovacího období (na konci školního roku), nám tyto informace zašlete buď e-mailem nebo poštou.

To je pro nás a sčítání nejdůležitější.

Majitelům objektu s hnízdy vlaštovek (jiřiček ne) předejte prosím (stačí do poštovní schránky) přiložený letáček o možnosti kroužkování mladých vlaštovek v hnízdě.

A hnízdící ptáky nerušte !

Další zpracování je na vás, vašem času a fantazii.

Například různé projekty na velké archy, z kterých může následně vzniknout i výstava.

Součástí může být i mapa obce s vyznačenými hnízdními lokalitami.

 

Jak snadno rozeznat vlaštovky a jiřičky najdete v letáku, který lze stáhnout na:

http://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2017/07/Letak-vlastovky-final-nahled.pdf

 

Na vlaštovky se specializují např. interaktivně zpracované stránky:

http://www.springalive.net/cs-cz/druk/springalive/swallows-of-my-neighbourhood

 

Děti se mohou zapojit i do sledování přírody pomocí aplikace BioLog, která byla vytvořena pro zájemce o přírodu a slouží jako digitální zápisník pozorování fauny a flóry na území ČR, a je dostupná pro chytré telefony. Více viz: http://biolog.nature.cz/

Kontaktní osoby:

Jaroslav Veselý (jaroslav.vesely@nature.cz, tel: 728 878 352),

Hana Hofmeisterová (hana.hofmeisterova@nature.cz, tel: 602 490 458).

Adresa:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Český kras, Karlštejn 85, 267 18 Karlštejn.

 

Plakátek k projektu naleznete zde: vlastovky.pdf

Informace pro majitele objektů s hnízdy vlaštovek naleznete zde: info_pro_majitele.pdf

Záznamový arch pro vyhledávání hnízd vlaštovek a jiřiček naleznete zde: VaJ_zaznamovy_arch.pdf

Vlaštovky na hnízdě Jiřičky v hnízdě Jiřičky na hnízdě Jiřička Malý kroužkovanec Vlaštovky a jiřičky Nádraží v Berouně s hnízdy

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt