Regionální pracoviště Střední Čechy >> Akce >> Odborný seminář OPŽP "Zeleň"

Odborný seminář OPŽP "Zeleň"

Odborný seminář OPŽP "Zeleň"

AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy vás srdečně zve na odborný seminář Operační program Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 4 - Ochrana péče o přírodu a krajinu s tématem "Zeleň".

Seminář "Zeleň" se bude konat ve čtvrtek 7. června 2018 od 9.00 do 14.00 hod. ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M., Podbabská 2582/30, Praha 6, Budova C, 4. patro - kinosál.  

Seminář bude zaměřen především na ošetření a výsadbu zeleně v osách 4.3 a 4.4 a na specifická opatření v osách 4.1 a 4.2

Seminář je vhodný pro administrátory žádostí, projektanty a samotné žadatele, kteří připraují žádost o podporu do prioritní osy 4 OPŽP 2014+. V rámci prezentací budou žadatelé seznámeni s nejčastěji se vyskytujícími chybami při podávání žádostí, změnami v pravidlech pro žadatele (PrŽaP), změnami v nákladech obvyklých opatření (NOO), pohledem AOPK ČR na optimální druhovou skladbu dřevin a optimální navržení projektu. Na závěr bude prostor pro dotazy účastníků semináře.

Vstup na seminář je zdarma.

Pro registraci je nutné se přihlásit na emailové adrese: linda.truneckova@nature.cz.

Přihlašování bude možné do naplnění kapacity sálu.

Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Stodola jakub.stodola@nature.cz

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt