Regionální pracoviště Střední Čechy >> Akce >> Seminář Představení Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

Seminář Představení Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

Seminář Představení Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
  • datum: 21. 3. 2019
  • místo: 21. 3. 2019 pd 9:00 do 15:00 Výzkumný ústav vodohospodářský Praha 6
  • typ: Seminář
  • příloha: Pozvánka seminář 2019.pdf (814,3 kB)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy vás srdečně zve na odborný seminář k problematice Operačního programu Životní prostředí pro roky 2014 - 2020.

Seminář je vhodný pro administrátory žádostí, projektanty a samotné žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 OPŽP 2014+. V rámci prezentací budou žadatelé seznámeni s nejčastěji se vyskytujícími chybami při podávání žádostí, změnami v pravidlech pro žadatele (PrŽaP), termíny výzev pro rok 2019 a pohledem AOPK ČR na optimální navržení projektu. Samozřejmě bude prostor pro dotazy účastníků semináře.

Termín konání: 21. 3. 2019 od 9:00 hod do 15:00 hod.

Místo konání:     Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

                           Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 - Dejvice

                           Budova C, 4. patro – kinosál

 

Body semináře:

  • Změny v pravidlech PrŽaP
  • Termíny výzev pro podávání žádostí v roce 2019
  • Nejčastější chyby při podávání žádosti
  • Věcná náplň opatření
  • Hodnocení žádostí – časté důvody ke snížení bodového hodnocení projektů
  • Diskuse

 

Vstup na seminář je zdarma.

Přihlásit se lze na emailové adrese linda.truneckova@nature.cz

Přihlašování bude možné do naplnění kapacity sálu.

 

Doprava a parkování:

Parkování v areálu VUV T.G.M. není možné, naproti areálu VUV T.G.M. se nachází malé parkoviště. Doporučujeme spíše využít hromadné dopravy ze zastávky metra Dejvická autobusovými linkami číslo 107, 147, 116 a 160 do zastávky Hydrologický ústav. Pozor, zastávka je na znamení! Dále je možné využít vlakového spojení (zastávka Nádraží Podbaba).

 

Kontaktní osoba: jakub.stodola@nature.cz

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt