Bohemia centralis 10

 (1981)

Celý sborník ke stažení zde PDF 4.99 MB

Balatka B. et Sládek J.: Geomorfologie Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a přilehlého území. 2.5 MB
Němec J.: Geologické poměry SPR Kokořínský důl. 519.9 KB
Příhoda A.: Houby Kokořínska. 502.1 KB
Hodková Z.: Poznámky k výskytu a rozšíření některých druhů savců na území CHKO Kokořínsko. 81.2 KB
Pivničková M.: Státní přírodní rezervace Úpor - současný stav vegetace a její ovlivnění změnou vodního režimu. 349.2 KB
Kubíková J. et Molíková M.: Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. 82.9 KB
Ložek V.: Měkkýši Státní přírodní rezervace Sv. Alžběta na Klíčavě. 58.5 KB
Pecina P.: Příspěvek k poznání zvířeny navrhované Státní přírodní rezervace Zvolská Homole. 162.7 KB
Pipek P. et Štěpánek M.: Lepidopterologické poměry okolí Davle (III). 104.1 KB
Doubek J.: Počátky kroužkování ptáků v nynější CHKO Kokořínsko. 24.4 KB
Doubek J.: Výskyt výra velkého v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. 22.8 KB
Ložek V.: Klonk u Suchomast jako naleziště měkkýšů. 22.5 KB
Šmaha J.: Příspěvek k fauně členovců umělých substrátů ve skladovacích prostorách Středočeského kraje. 33.7 KB
Pecina P.: Vzpomínka na profesora Roubala. 25.7 KB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt