Bohemia centralis 11

(1982)

Celý sborník ke stažení zde (PDF 1.56 MB)

Zelenka P.: Chráněný přírodní výtvor Kněživka - významná geologická lokalita pražského okolí. 361.1 KB
Ziegler V.: Mineralogicko-petrografická a paleontologická charakteristika chráněného přírodního výtvoru Lom u Radimi (okres Kolín). 92.1 KB
Němec J.: Geologie chráněného přírodního výtvoru Zlatý kůň. 578.6 KB
Nováková H. et Rydlo J.: Změny labské flóry u Týnce nad Labem v letech 1976-80. 77.1 KB
Machulková A. et Švec Z.: Mykologicko-entomologický průzkum zámeckého parku v Dolních Počernicích. 119.6 KB
Verner P. H., Žďárková E. et Reška M.: Výskyt a migrace skladištních roztočů a brouků na některých přírodních stanovištích. 203.4 KB
Pipek P.: Lepidopterologické poměry v okolí Davle (IV). 35.0 KB
Příhoda A.: Jezero v Božkově u Mnichovic a přehled brouků sbíraných v tomto místě J. Tichým. 82.5 KB
Šmaha J.: Některé výsledky průzkumu entomofauny biocenóz v okolí Křivoklátu. 129.1 KB
Ložek V.: K poznání měkkýšů SPR Žehuňská obora. 35.7 KB
Svoboda P.: Srovnání nálezů svrchnocenomanské fauny z Odoleny Vody s podobnými lokalitami středních Čech. 32.4 KB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt