Bohemia centralis 13

(1984)

Němec J.: Geologie chráněného přírodního výtvoru Klepec.  
Petříček V. et Kolbek J.: Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří.  
Böswartová J.: Příspěvek ke květeně středního Povltaví.  
Pyšek P. et Rydlo J.: Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady.  
Okáč F.: Dřevinná skladba porostů státní přírodní rezervace Jiřina.  
Putík A.: Historický průzkum vegetace státní přírodní rezervace Jiřina.  
Ložek V.: Měkkýši luhů Vrť a Mydlovar na středním Labi.  
Martinek V.: Nížinné biotopy u Lysé nad Labem a výskyt některých dvoukřídlých (Diptera, Acalyptrata), zvláště teplomilných.  
Šmaha J.: Příspěvek k průzkumu drobných savců na Křivoklátsku.  
Strejček J.: Výsledky dílčího entomologického průzkumu připravovaného chráněného území Nezabudické skály v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.  
Skoupý V. et Rébl K.: Střevlíci rodu Dromius Bon. (Coleoptera, Carabidae) přezimující na jedlích.  
Skoupý V. et Steif J.: Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) Vinařické hory.  
Dostál J.: Huperzia selago ve Středočeském kraji.  
Šmaha J.: Nález žláznatky (Nemastoma triste (C. L. K., 1835) a jiná sdělení o sekáčích (Opiliones) v navrhované státní přírodní rezervaci Týřov.  

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt