Bohemia centralis 14

 (1985)

Celý sborník ke stažení zde (PDF 8.73 MB)

Svoboda P.: Spojení českého křídového moře s bavorským během cenomanu a turonu. PDF 202.7 KB
Svoboda P.: Svrchní cenoman v Plaňanech u Kolína. PDF 526.2 KB
Zelenka P.: Křídové lokality Dřínov a Čečelice (návrh nových chráněných území). PDF 1.2 MB
Husák Š. et Rydlo J.: Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. PDF 3.1 MB
Kolbek J. et Petříček V.: Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. PDF 3.3 MB
Mladý F. et Kolbek J.: Skupiny druhů pro ochranářskou a chorologickou indikaci v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a ve zbývající části okresu Rakovník. PDF 223.9 KB
Skalický V.: Poznámky k historii průzkumu rostlin Českého krasu. PDF 119.6 KB
Šmaha J.: Některé výsledky průzkumu arachnofauny Státní přírodní rezervace Týřov. PDF 374.7 KB
Ložek V.: Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny. PDF 460.8 KB
Kovanda J.: Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc. PDF 301.7 KB
Pipek P.: Lepidopterologické poměry okolí Davle. PDF 105.3 KB
Záruba P.: Motýlí fauna jezera v Mnichovicích-Božkově. PDF 94.3 KB
Plesník J.: Další nález hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Křivoklátsku. PDF 78.3 KB

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt