Bohemia centralis 15

(1986)

Celý sborník ke stažení zde (PDF 3.53 MB)

Nekvasilová O.: Rozšíření svrchnokřídových ramenonožců (Brachiopoda) na chráněných paleontologických lokalitách Středočeského kraje. PDF 493.3 KB
Knobloch E.: Vyšehořovice u Českého Brodu - světově proslulé naleziště křídové flóry. PDF 279.7 KB
Kolbek J.: Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. PDF 153.8 KB
Blažková D.: Luční vegetace Průhonického parku. PDF 1.1 MB
Rivola M.: Mechorosty (Fragmenta bryologica). PDF 114.1 KB
Příhoda A.: Hynutí borůvek na Kokořínsku i v jiných imisních oblastech. PDF 778.9 KB
Ložek V.: Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie Polabí. PDF 942.2 KB
Skoupý V.: Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) okresu Kladno. PDF 178.0 KB
Smrček M. et Malina J.: Ptáci Tichého údolí a Roztockého háje na severozápadním okraji Prahy v hnízdním období  1973-83. PDF 311.2 KB
Ložek V.: Doplňky a poznámky k malakofauně Českého krasu. PDF 87.6 KB
Pokorný P.: Kvantitativní výzkum avifauny chráněného území Podhoří. PDF 114.4 KB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt