Bohemia centralis 17

(1988)

Celý sborník ke stažení zde (PDF 4.91 MB)

Opravil E.: Archeobotanické nálezy ze Středočeského kraje. PDF 123.4 KB
Lhotská M.: Příspěvek k rozšíření synantropních druhů v Průhonickém parku a v Průhonicích. PDF 218.6 KB
Záruba P.: Fauna a flóra Jezera v Mnichovicích-Božkově. PDF 214.2 KB
Husáková J., Pivničková M. et Chrtek J.: Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. PDF 1.1 MB
Ložek V.: Potglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova. PDF 1.6 MB
Ložek V.: Měkkýši chráněného území Drbákov - Albertovy skály. PDF 119.7 KB
Boháč J.: Drabčíkovití (Staphylinidae) vybraných biotopů státní přírodní rezervace Týřov. PDF 144.7 KB
Strejček J.: Entomologický význam zámeckého parku ve Veltrusích. PDF 159.2 KB
Zavadil V., Dittrich M. et Šapovaliv P.: Rozšíření ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji. PDF 2.0 MB
Příhoda A.: Užovka hladká (Coronella austriaca) - poznámky k ekologii a etologii. PDF 224.3 KB
Pecina M. et Ráb P.: Zpráva o orientačním průzkumu ichthyocenózy potoka Pšovky na území SPR Kokořínský důl. PDF 126.9 KB
Kokeš O.: Výskyt a osudy velkých šelem v minulosti Středočeského kraje. PDF 183.5 KB
Svoboda P.: Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními cenomanskými sedimenty u Nového Strašecího. PDF 108.1 KB
Šmaha J.: Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférické rezervace Křivoklátsko. PDF 93.8 KB
Záruba P.: Lepidopterofauna SPR Kulivá hora. PDF 86.7 KB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt