Bohemia centralis 19

(1990)

Celý sborník ke stažení zde (PDF 4.21 MB)

Lipský Z.: Miskovické pseudozávrty. PDF 425.0 KB
Šebek S.: Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj). PDF 659.1 KB
Fišerová D.: Vegetace východní části SPR Karlštejn. PDF 270.3 KB
Příhoda A.: Hynutí dubů ve středních Čechách. PDF 176.6 KB
Tlapák J.: K problematice původní druhové skladby lesů na Voticku a Mladovožicku. PDF 370.9 KB
Švecová A. et Švec Z.: Příspěvek k poznání hub a mykofilních brouků ve státní přírodní rezervaci Koda (CHKO Český kras). PDF 210.4 KB
Ložek V.: Měkkýši chráněných území Třebichovická olšinka a Čtvrtě. PDF 80.9 KB
Zavadil V. et Šapovaliv P.: Rozšíření žab ve Středočeském kraji - I. PDF 1.6 MB
Šmaha J.: Informace o batrachofauně biosférického rezervátu Křivoklátsko. PDF 220.3 KB
Pešková A.: Avifauna průhonického parku. PDF 138.4 KB
Skalický V.: Oblast klidu Jinecko. PDF 78.1 KB
Zelenka P.: Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území. PDF 296.3 KB
Lipský Z.: Tisá skála. PDF 274.4 KB
Pešková A.: Hlaváčovy sběry z Českého krasu. PDF 37.0 KB
Záruba P.: Jepice (Ephemeroptera) povodí Mnichovky. PDF 42.2 KB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt