Bohemia centralis 20

(1991)

Celý sborník ke stažení zde (PDF 1.30 MB)

Žítt J. et Nekvasilová O.: Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových klastech. PDF 587.3 KB
Opravil E.: Nálezy zuhelnatělého dřeva na lokalitě Mladá Boleslav - Čejetičky (“Choboty”). PDF 65.3 KB
Ložek V.: Měkkýši rezervací Stráně u splavu a Stráň u Chroustova. PDF 78.2 KB
Záruba P.: Lepidopterofauna navrhovaného CHÚ Tisovnice. PDF 49.4 KB
Skoupý V.: Nové údaje o výskytu střevlíků (Coleoptera, Carabidae) okresu Kladno. PDF 74.6 KB
Pecina P.: Živočichové červeného seznamu ČR ve Středočeském kraji I. Kruhoústí, ryby, obojživelníci a plazi. PDF 289.9 KB
Pešková A.: Drobní savci na loukách Karlického údolí. PDF 27.4 KB
Pešout P.: Vývoj populace ďáblíku bahenního (Calla palustris L.) v navrženém chráněném území Galilejský rybník (okr. Benešov). PDF 136.2 KB
Fišerová D.: Revize vegetačních map význačných maloplošných chráněných území Českého krasu pomocí dálkového průzkumu Země. PDF 236.9 KB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt