Bohemia centralis 21

(1992)

Celý sborník ke stažení zde (PDF 2.54 MB)

Žítt J. et Nekvasilová O.: Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti. PDF 219.1 KB
Žítt J. et Nekvasilová O.: Křídové odkryvy u Líbeznice (výkopy pro teplovod Mělník-Praha). Geologie, fosfority, přitmelení epibionti. PDF 536.0 KB
Ložek V.: Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu. PDF 190.0 KB
Pivničková M.: Přehled nově vyhlášených chráněných území ve středních Čechách během let 1986-1990. PDF 157.2 KB
Pešout P.: Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. PDF 242.6 KB
Příhoda A.: Nové tracheomykózy dřevin ve středních Čechách. PDF 260.9 KB
Záruba P.: Lepidopterofauna Mnichovic I. PDF 67.5 KB
Zavadil V. et Kolman P.: Rozšíření žab ve středních Čechách - II. PDF 1.2 MB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt