Bohemia centralis 22

(1993)

Celý sborník kde stažení zde (PDF 3.75 MB)

Souček Z., Kolman P. et Zavadil V.: Rozšíření žab ve středních Čechách III - vodní skokani (Rana esculenta synklepton). PDF 655.7 KB
Vávra J.: Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras. PDF 207.7 KB
Skuhravá M. et Skuhravý V.: Bejlomorky Českého krasu (Cecidomyidae, Diptera). PDF 841.4 KB
Jansová A.: Zoologický průzkum navrženého chráněného území Na Vanovicích. PDF 168.3 KB
Čihař M.: Ohrožení populace skokana štíhlého (Rana dalmatina Bonaparte, 1839) v přírodní rezervaci Klánovický les. PDF 386.9 KB
Ziegler V.: Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve. PDF 489.3 KB
Ložek V. et Horáček I.: Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou. PDF 611.9 KB
Matoušek V.: Vývoj vztahu člověka ke krajině Českého krasu od neolitu do raného středověku (předběžný nástin). PDF 1.0 MB
Hlaváček R.: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. PDF 394.1 KB
Pešout P.: Orchis morio L. na Podblanicku. PDF 162.1 KB
Příhoda A.: Zasýchání letorostů babyky. PDF 192.4 KB
Benešová J., Pivničková M., Pivnička K., Růžičková J. et Tonika J.: Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko. PDF 449.3 KB

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt