Bohemia centralis 23

(1994)  

Celý sborník kde stažení zde (PDF 2.77 MB)

Ložek V.: Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd.

PDF 103.1 KB

 

Hradecká L., Nekvasilová O., Žítt J.: Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese svrchnokřídových

sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti).

PDF 196.4 KB

 

Žítt J. et Nekvasilová O.: Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosilií v příbřežních

sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast).

PDF 249.5 KB

 

Fediuk F., Malkovský M.: Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic

při SZ okraji Prahy.

PDF 622.0 KB

 

Matoušek V.: Výsledky archeologického výzkumu jeskyně Ve stráni (č. 1504) v Českém krasu.

PDF 450.1 KB

 

Lysenko V.: Jeskyně Ve stráni (č. 1504) - geologické poměry a geneze.

PDF 82.1 KB

PDF 82.1 KB

Ložek V. et Horáček I.: Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve stráni (č. 1504) v Kodě.

PDF 71.8 KB

PDF 71.8 KB

Kyncl J.: Výsledky rozboru dřevěných uhlíků.

PDF 143.6 KB

PDF 143.6 KB

Jančařík A.: Klimatické podmínky v jeskyni č. 1504.

PDF 54.7 KB

PDF 54.7 KB

Opravil E.: Rostliny ze studánky ze 13. století (obec Hvozd, okres Rakovník).

PDF 59.6 KB

PDF 59.6 KB

Kučera T.: Flora a vegetace v NPR Vůznice.

PDF 308.0 KB

PDF 308.0 KB

Skuhravá M. et Skuhravý V.: Výzkum bejlomorek (Cecidomyidae, Diptera) v rezervaci Koda v chráněné krajinné

oblasti Český kras.

PDF 262.4 KB

PDF 262.6 KB

Vostradovský J., Pivnička K., Čihař M. et Poupě J.: Druhová diverzita, početnost, biomasa a lov ryb v Labi

a jeho přítocích.

PDF 101.4 KB

PDF 101.4 KB

Pecina P.: Metodika repatriace koroptve polní (Perdix perdix L.).

PDF 374.3 KB

PDF 374.3 KB

Záruba P.: Zpráva o nálezu nového druhu motýla - Lyonetia mariae sp. n.

PDF 130.6 KB

PDF 130.6 KB

Příhoda A.: Slunéčko čtyřskvrnné - Exochomus quadripustulatus v různých biocenózách.

PDF 62.2 KB

PDF 62.2 KB

Pořízek L. et Pivničková M.: Plány péče o zvláště chráněná území a příklady jejich realizace v chráněných

územích Kopeč a Sprašová rokle u Zeměch v okrese Mělník.

PDF 319.4 KB

PDF 319.4 KB

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt