Bohemia centralis 26

(2003)

Celý sborník ke stažení zde: PDF 1.55 MB

Kubíková J. et Špryňar P.: Slovo úvodem. PDF 66.5 KB
Ložek V.: Povodně a život nivy. PDF 285.1 KB
Švihla V.: Povodeň v Českém krasu v srpnu 2002. PDF 162.8 KB
Blažková D.: Pobřežní vegetace Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. PDF 201.5 KB
Beran L.: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky. PDF 167.8 KB
Hřebík Š.: Ekologie makrozoobentosu malých vodních toků v CHKO Český kras. PDF 294.4 KB
Šimunek O.: Stanovení systémové chyby měření a odhad celkové atmosférické depozice dusíku v letech 1994-2000 v centrální části CHKO Český kras. PDF 209.6 KB
Švihla V.: Vliv stanovištních podmínek na růst buku (Fagus sylvatica) v Českém krasu. PDF 216.0 KB
Špryňar P., Doležal T., Mikulenka L., Moravec P., Plecháč J., Pleskač D., Říha J., Strejček J., Šíma A., Trmal A., Urban S., Vonička P. et Zúber M.: Příspěvek k poznání brouků (Insecta, Coleoptera) Českého krasu – výsledky Entomologických dnů 2002. PDF 356.7 KB
Vrabec V., Matouš J., Marek S. et Solovka I.: Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) CHKO Český kras – výsledky Entomologických dnů 2002. PDF 241.9 KB
Bílek O.: Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. PDF 317.2 KB
Černý T.: Přírodní společenstva labské nivy na Kolínsku s poznámkami k ochraně přírody. PDF 177.0 KB
Chrtek J. sen., Marek M. et Skočdopolová B.: Materiály ke květeně Novobydžovska II. PDF 184.2 KB
Holub J. et Kučera T.: Ostružiníky centrálních Brd. PDF 208.2 KB
Kotlaba F. et Pouzar Z.: Houby přírodní památky Hostivické rybníky u Prahy. PDF 251.2 KB
Řezáč M.: Pavouci (Araneae) teplomilné doubravy na Kokořínsku. PDF 179.5 KB
Hanel L.: Výskyt mihule potoční (Lampetra planeri, Petromyzontiformes: Petromyzontidae) ve středních Čechách. PDF 226.7 KB
Špryňar P.: Bohemia centralis: náplň svazků 1-25. PDF 143.7 KB

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt