Bohemia centralis 27

(2006)

 

Pořízek L. et Beran L.: Předmluva. PDF 76.9 KB
Beran L.: Přírodní podmínky CHKO Kokořínsko. PDF 652.8 KB
Opravilová V.: Sladkovodní houby (Porifera: Spongillidae) CHKO Kokořínsko. PDF 189.4 KB
Opravilová V.: Sladkovodní polypovci (Hydrozoa: Hydrina, Limnomedusae) CHKO Kokořínsko. PDF 172.0 KB
Devetter M.: Planktonní vířníci (Rotifera) Kokořínska. PDF 200.7 KB
Košel V. et Beran L.: Ploštěnky (Turbellaria, Tricladida) CHKO Kokořínsko. PDF 183.2 KB
Beran L.: Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko. PDF 334.9 KB
Pižl V.: Žížalovití (Oligochaeta, Lumbricidae) CHKO Kokořínsko. PDF 198.9 KB
Košel V.: Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko. PDF 178.1 KB
Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. et Bryja V.: Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko. PDF 417.6 KB
Klimeš L.: Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. PDF 190.4 KB
Starý Jos.: Pancířníci (Acari: Oribatida) vybraných lokalit CHKO Kokořínsko. PDF 252.4 KB
Šťáhlavský F.: Štírci (Pseudoscorpiones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. PDF 185.7 KB
Omesová M.: Perloočky a klanonožci (Crustacea: Cladocera, Copepoda) CHKO Kokořínsko. PDF 210.3 KB
Symonová R.: Lasturnatky (Ostracoda, Crustacea) CHKO Kokořínsko. PDF 164.2 KB
Beran L.: Raci (Decapoda; Crustacea) CHKO Kokořínsko. PDF 173.5 KB
Tajovský K.: Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO Kokořínsko. PDF 199.5 KB
Tajovský K.: Mnohonožky (Diplopoda) CHKO Kokořínsko. PDF 210.8 KB
Tajovský K.: Stonožky (Chilopoda) CHKO Kokořínsko. PDF 200.7 KB
Soldán T.: Jepice (Ephemeroptera) CHKO Kokořínsko. PDF 219.1 KB
Honců M.: Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko. PDF 225.7 KB
Soldán T.: Pošvatky (Plecoptera) CHKO Kokořínsko. PDF 200.1 KB
Chládek F.: Švábi (Blattodea) a škvoři (Dermaptera) CHKO Kokořínsko. PDF 168.2 KB
Holuša J.: Saranče (Orthoptera: Caelifera) a kobylky (Orthoptera: Ensifera) Kokořínska. PDF 249.2 KB
Bryja J. et Kment P.: Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. PDF 312.6 KB
Malenovský I.: Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. PDF 328.9 KB
Malenovský I.: Mery (Psylloidea, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. PDF 227.9 KB
Soldán T.: Střechatky (Megaloptera) CHKO Kokořínsko. PDF 174.6 KB
Zelený J.: Dlouhošíjky (Raphidioptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. PDF 166.5 KB
Zelený J. et Ševčík J.: Síťokřídlí (Neuroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. PDF 233.2 KB
Chládek F.: Srpice (Mecoptera) CHKO Kokořínsko. PDF 163.2 KB
Chvojka P. et Komzák P.: Chrostíci (Trichoptera) CHKO Kokořínsko. PDF 207.5 KB
Vrabec V.: Motýli (Lepidoptera) CHKO Kokořínsko – předběžné výsledky. PDF 345.3 KB
Starý Jar.: Tipulomorpha (Diptera) CHKO Kokořínsko. PDF 183.7 KB
Ševčík J.: Dvoukřídlí (Diptera: Nematocera) čeledí Mycetophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae a Keroplatidae CHKO Kokořínsko. PDF 208.6 KB
Skuhravá M.: Bejlomorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. PDF 196.6 KB
Ševčík J.: Dvoukřídlí (Diptera: Nematocera) čeledí stružilkovití (Anisopodidae), komárcovití (Dixidae) a slídilkovití (Ptychopteridae) CHKO Kokořínsko. PDF 184.5 KB
Ježek J.: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. PDF 182.8 KB
Nerudová-Horsáková J.: Číhalkovití (Rhagionidae) a bráněnkovití (Stratiomyidae) (Diptera, Tabanomorpha) CHKO Kokořínsko. PDF 187.6 KB
Bosák J. et Beran L.: Roupci (Asilidae, Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. PDF 194.4 KB
Mazánek L. et Beran L.: Pestřenkovití (Syrphidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. PDF 227.6 KB
Lauterer P. et Malenovský I.: Hlavatěnkovití (Pipunculidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. PDF 216.7 KB
Nerudová-Horsáková J.: Vláhomilkovití (Sciomyzidae) a Phaeomyiidae (Diptera, Acalyptrata) CHKO Kokořínsko. PDF 188.7 KB
Černý M.: Vrtalkovití (Agromyzidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. PDF 180.2 KB
Komzáková O.: Květilky (Anthomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. PDF 203.7 KB
Gregor F. et Rozkošný R.: Vířilkovití a mouchovití (Fannidae et Muscidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. PDF 193.1 KB
Holý K., Macek J. et Beran L.: Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko. PDF 181.7 KB
Vepřek D.: Blanokřídlí (Hymenoptera) skupin Chrysidoidea-Chrysididae, Vespoidea, Apoidea-Spheciformes CHKO Kokořínsko. PDF 248.9 KB
Honců M.: Brouci (Coleoptera) CHKO Kokořínsko I. PDF 322.3 KB
Řehounek J. et Honců M.: Mandelinky (Coleoptera: Chrysomelidae) CHKO Kokořínsko. PDF 236.4 KB
Špryňar P. et Honců M.: Brouci čeledí Anthribidae a Curculionidae (Coleoptera) CHKO Kokořínsko. PDF 232.7 KB
Opravilová V.: Sladkovodní mechovky (Bryozoa: Phyllactolaemata, Gymnolaemata) CHKO Kokořínsko. PDF 180.0 KB
Beran L., Kubíková J. et Špryňar P.: Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko. PDF 1 022.1 KB

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt