Bohemia centralis 29

(2009)

 

Kovanda J., Horsák M.: Dvě významné lokality pleistocénních slínů při severovýchodním okraji Prahy. PDF 1.3 MB
Ložek V.: Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy). PDF 286.4 KB
Bylinský V., Žlebčík J.: Vývoj a současný stav populace koniklece jarního (Pulsatilla vernalis var. vernalis) u Bělé pod Bezdězem. PDF 227.9 KB
Číla P.: Výsledky faunistického průzkumu motýlů (Lepidoptera) Středočeského kraje. PDF 421.2 KB
Háva J., Háva J. jun.: Poznámky k výskytu řásníka Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) v Praze. PDF 186.3 KB
Háva J.: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. PDF 216.7 KB
Boháč J., Matějíček J.: Společenstva brouků (Insecta, Coleoptera) v lesích u obce Luštěnice u Mladé Boleslavi a jejich antropogenní ovlivnění. PDF 541.2 KB

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt