Bohemia centralis 3

(1974)

Maršáková M. et Moucha P.: Chráněná krajinná oblast Český kras.  
Anonymus: Vymezení chráněné krajinné oblasti “Český kras”.  
Novák A. et Tlapák J.: Historie lesů v chráněné krajinné oblasti Český kras.  
Hromas J. et Kučera B.: Geomorfologie a krasové jevy Českého krasu.  
Chlupáč I.: Geologický podklad Českého krasu.  
Brunnerová Z.: Těžba nerostných surovin v chráněné krajinné oblasti Český kras.  
Skalický V. et Jeník J.: Květena a vegetační poměry Českého krasu z hlediska ochrany přírody.  
Průša E.: Lesní typy Karlštejnska a hospodářské zásahy v nich.  
Strejček J.: K problematice hmyzí zvířeny chráněné krajinné oblasti Český kras.  
Ložek V.: Měkkýši Českého krasu z hlediska ochrany přírody.  
Ložek V.: Příroda Českého krasu v nejmladší geologické minulosti.  

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt