Bohemia centralis 30

Číslo 30 (rok 2010)

 

 

 

 

 

 

ke stažení, PDF, 13.1 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kůrka A., Buchar J., Kubcová L., Řezáč M.: Pavouci (Araneae) CHKO Český kras (PDF, 0.7 MB)
Beran L.: Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle (PDF, 1.6 MB)
Ložek V.: Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic (PDF, 0.2 MB)
Bezděčková K., Bezděčka P.: Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách (PDF, 0.3 MB)
Štych P.: Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech (PDF, 0.5 MB)
Cílek V., Sádlo J., Zavadil V.: Návrh na vyhlášení přírodního parku Okolí Budče (PDF, 0.6 MB)
Kubíková J.: Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově (PDF, 1.3 MB)
Štefánek M., Karlík P.: Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina (PDF, 4.3MB)
Hlaváček R., Karlík P.: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska (PDF, 6.2 MB)
Jiras P., Skuhravá P., Karlík P.: Bejlomorka koniklecová (Dasineura pulsatillae) a další druhy hmyzu vyvíjející se v souplodích koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) v přírodních památkách Na horách a Pitkovická stráň ve středních Čechách (PDF, 7.0 MB)
Obrazové přílohy (PDF, 8.7 MB)

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt