Bohemia centralis 32

 

Pelc F.: Předmluva.

PDF

Moucha P.: Jak to bylo s péčí o přírodu Českého krasu v posledních čtyřiceti letech (malé stručné ohlédnutí).

PDF

Ložek V., Žák K. & Wagner J.: Vývoj Českého krasu v terciéru a kvartéru – nové poznatky uplynulého desetiletí.

PDF

Ložek V.: Přírodní poměry národní přírodní rezervace Koda a nástin její krajinné historie od konce posledního glaciálu na základě svědectví malakofauny.

PDF

Horáčková J. & Tichý T.: Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu.

PDF

Burel J. & Jindřich O.: Mykologický průzkum NPR Koda v CHKO Český kras.

PDF

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L.: Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu.

PDF

Svoboda D., Halda J. P., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J.: Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů.

PDF

Kabátová K., Rydlo Jan & Rydlo Jar.: Vodní makrofyta v Berounce v CHKO Český kras v období 1982–2014.

PDF

Karlík P. & Poschlod P.: Půdní semenná banka a nadzemní vegetace suchého trávníku „V nákli“ u Srbska v Českém krasu.

PDF

Ložek V.: Holocénní malakofauna z pěnovců v Čertově strouze u Malé Chuchle.

PDF

Ložek V.: Holocénní malakofauna svahovin pod Terezou v Dalejském údolí (přírodní památka Opatřilka-Červený lom).

PDF

Machač O. & Zedek M.: Hahnia candida Simon, 1875 – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae).

PDF

Ježek J., Omelková M. & Heřman P.: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) Českého krasu a přilehlých lokalit.

PDF

Ježek J. & Heřman P.: Ovádovití (Diptera: Tabanidae) Českého krasu.

PDF

Heřman P. & Chvála M.: K výskytu kroužilkovitých (Diptera: Empididae) a lovilkovitých (Diptera: Hybotidae) v Českém krasu a blízkém okolí.

PDF

Heřman P. & Chvála M.: K výskytu očnatkovitých (Diptera: Conopidae) v Českém krasu a blízkém okolí.

PDF

Veselý Jar., Vojtěchovská E., Veselý Jos. & Pojer F.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v chráněné krajinné oblasti Český kras a blízkém okolí.

PDF

Mayerová H., Tichý T., Heřman P. & Münzbergová Z.: Pastevní management suchých trávníků v CHKO Český kras – zachování a obnova druhově bohatých společenstev.

PDF

Hofmeister J., Hošek J. & Hédl R.: Okrajový efekt jako významný faktor ovlivňující vegetaci bylinného podrostu lesních fragmentů Českého krasu.

PDF

Dörner P. & Müllerová J.: Od intenzivního pařezení k lesu ochrannému – analýza historického vývoje lesů na Karlštejnském panství.

PDF

Krátká sdělení

 

Vrška T.: Bezzásahové území na Doutnáči.

PDF

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt