Bohemia centralis 33

 

Kubíková J. & Špryňar P.: Předmluva.

PDF

Kolbek J.: Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách – variabilita a syntaxonomie.

PDF

Kolbek J.: Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje.

PDF

Ložek V.: Malakofauna pěnovců v Pramenném dole pod Kozími hřbety u Únětic.

PDF

Douda K., Hronek J., Beran L. & Bílý M.: Vodní měkkýši Vltavy v Praze – stanovištní nároky a populační dynamika v prostředí silně modifikovaného vodního toku.

PDF

Beran L.: Vodní měkkýši Řepory v Praze (střední Čechy).

PDF

Beneš K.: Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

PDF

Strejček J.: Fytofágní brouci (Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae, Curculionidae) v přírodní rezervaci Zvolská Homole v údolí Vltavy.

PDF

Špryňar P. & Strejček J.: Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách.

PDF

Heřman P., Kočišek J., Kudyn M., Potocký P., Uřičář J. & Vrabec V.: Komentovaný seznam druhů motýlů (Lepidoptera) zaznamenaných během Entomologických dnů 2014 v Českém krasu.

PDF

Veverka J.: Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) přírodní památky Studánky u Cerhovic.

PDF

Příroda Kladenska a její ochrana
 

Fojtík S.: Minerály Kladenska.

PDF

Somol V. & Plesková E.: Kýchavice černá (Veratrum nigrum) ve Džbánu.

PDF

Štefánek M. & Krinke L.: Křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica) v povodí Zákolanského potoka.

PDF

Čepelová B.: Příspěvek k poznání flóry a vegetace Kladenska – stráně u osad Theodor a Čabárna.

PDF

Krinke L. & Štefánek M.: Botanicky zajímavé lokality Kladenska.

PDF

Fischer D., Svobodová J. & Vlach P.: Raci v Zákolanském potoce – minulost, současnost, budoucnost.

PDF

Heřman P.: Poznámky k fauně motýlů (Lepidoptera) přírodní památky Vinařická hora.

PDF

Větrovcová J. & Tomášková L.: Kolonie sysla obecného na letišti u Velké Dobré.

PDF

Gremlica T. & Zavadil V.: Biologický průzkum na kladenských haldách.

PDF

Kouřík R.: Péče o přírodní památku Vinařická hora.

PDF

Procházka M.: Příroda Kladenska objektem zájmu veřejnosti.

PDF

Krátká sdělení
 

Vilimovský V.: Monitoring hnízdění ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v infračerveném záření.

PDF

Bibliografie
 

Kovanda J.: Bibliografie RNDr. Vojena Ložka, DrSc.

PDF

Špryňar P. & Borovec R.: Bibliografie RNDr. Jaromíra Strejčka.

PDF

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt