Bohemia centralis 5

(1976)

Bureš L.: Geobotanické aspekty biologického plánování krajiny v chráněných krajinných oblastech.  
Jaroš V.: Výsledky studia stavu výskytu Dactylorhiza latifolia (L.) Soó ssp. latifolia na Jevanské plošině.  
Kubíková J.: Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy.  
Rivola M.: Další návrhy chráněných území na Křivoklátsku.  
Strejček J.: Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území Baba u Křivoklátu.  
Reška M.: Druhy rodu Cryptophagus Herbst (Coleoptera, Cryptophagidae) v krmelcích zvěře.  
Ložek V.: Měkkýši pěnovců U Eremita na Křivoklátsku.  
Ziegler V.: Geologické poměry Státní přírodní rezervace Kopeč (k. ú. Kopeč, okr. Mělník).  
Buchar J.: K pavoučí zvířeně SPR Kopeč.  
Štys P.: Ploštice Státní přírodní rezervace Kopeč v Čechách.  
Martínek V.: Příspěvek k poznání výskytu druhů čeledí Heleomyzidae, Opomyzidae a Lauxaniidae (Diptera, Acalyptrata) v oblasti Státní přírodní rezervace Kopeč.  
Bozděchová J.: Příspěvek k poznání zvířeny Státní přírodní rezervace Kopeč: Blechy (Aphaniptera) ze zemních pastí.  
Pecina P.: Příspěvek k fauně obratlovců Státní přírodní rezervace Kopeč.  
Pipek P.: Motýlí fauna ve Státní přírodní rezervaci Medník.  
Kult K.: Co je Rubus Čechicus Maloch ?  
Kult K.: Pozorování supa bělohlavého (Gyps fulvus Habl.) na Křivoklátsku.  

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt