Bohemia centralis 6

(1977)

Ziegler V.: Geologické poměry Chráněné krajinné oblasti Český ráj.  
Slavík B.: Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody.  
Ložek V.: Malakologické poměry Chráněné krajinné oblasti Český ráj.  
Skuhravá M.: Bejlomorky Českého ráje (Cecidomyiidae, Diptera).  
Pojkar M.: Přehled ornitofauny na rybníku Žabakor.  
Petříček V., Povolný F. et Šilhart M.: Vývoj civilizace v Chráněné krajinné oblasti Český ráj a její vliv na přírodu.  
Martinovský J. O.: Státní přírodní rezervace Kopeč a její význam v rámci vývoje xerotermní vegetace české pánve.  
Čichovský L.: Křemenný gabrový porfyrit na lokalitě Panská skála u Týnce nad Sázavou.  

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt