Bohemia centralis 7

(1978)

Knížetová L.: Studium reprezentativnosti sítě maloplošných chráněných území Středočeského kraje.  
Němec J.: Geologie a paleontologie státní přírodní rezervace Na vrších.  
Molíková M.: Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska.  
Koleška Z.: Závist u Zbraslavi - klasická lokalita českých entomologů.  
Soldát M. et Starý B.: Fauna drobných motýlů Karlštejnska.  
Pipek P. et Štěpánek M.: Lepidopterologické poměry v okolí Davle.  
Soldát M.: Fauna denních motýlů (Rhopalocera) Karlštejnska.  
Ložek V.: Měkkýši Medníku a jejich význam z hlediska ochrany přírody.  
Příhoda A: Přezimování ježků.  

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt