Bohemia centralis 8

(1979)

Němec J.: Síť chráněných území Středočeského kraje z hlediska geologických věd.  
Němec J.: Geologie SPR Vraní skála.  
Rivola M.: Základy botanické bibliografie maloplošných chráněných území Středočeského kraje.  
Skuhravá M.: Bejlomorky středních Čech (Cecidomyidae, Diptera).  
Pipek P. et Štěpánek M.: Lepidopterologické poměry okolí Davle (II).  
Kokeš O.: Původ, příčiny a konec šíření tetřeva hlušce (Tetrao urogallus L.) v pražském okolí.  
Příhoda A.: Hynutí stromů v ulicích a sadech v Příbrami a v Rožmitálu pod Třemšínem.  
Trakal J., Lapáček V. et Pecina P.: Orthoptera, Blattodea a Dermaptera státní přírodní rezervace Kopeč.  
   
   

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt