Prezentace

1. Seminář v Parlamentu ČR - Voda znamená život - prezentace a text příspěvku pro sborník

Prezentace Voda znamená život

Příspěvek pro sborník

2. 32. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře - prezentace

Prezentace ze setkání vodohospodářů

3. Studie proveditelnosti opatření zlepšujících morfologicko-ekologický stav koryta a nivy Berounky v úseku Šlovice - Skryje.

Souhrnná zpráva

Návrh a vyhodnocení opatření

Fotodokumentace

Ostatní přílohy

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt