Prezentace z akcí (rok 2009 - 2011)

 Datum

Název akce

Téma

listopad 2011

Realizovaná přírodě blízká protipovodňová opatření na větších vodních tocích

Iller u Giessenu a Seifenu; Labe u Lenzenu; Mohan u Ebensfeldu (PDF, 4.6MB)

 

listopad 2011

Podklady pro přípravu územněplánovacích
dokumentů z hlediska zájmů
ochrany přírody a krajiny

Ochrana vodních složek krajiny (PDF, 12.1 MB)
září 2011

Ekologicky zaměřená a úsporná správa vodních toků - reálná cesta zlepšování jejich stavu

Ekologicky zaměřená a úsporná správa vodních toků - reálná cesta zlepšování jejich stavu (PDF, 6.2 MB)
21.10.10

Vodohospodářské aspekty péče o krajinu na území Středočeského kraje

 
16.4.09

Vodohospodářské aspekty péče o krajinu na území Středočeského kraje

Vodohospodářské projekty v krajinotvorných programech

Co nového ve vodohospodářských revitalizacích (PDF, 9.7 MB)
Poznámky k formální stránce projektů OPŽP (PDF, 1.2 MB)
Doporučení k projektům malých vodních nádrží (PDF, 1.0 MB)
Fotodokumentace - Doporučení k projektům malých vodních nádrží (PDF,  3.0 MB)
Pomocná tabulka (PDF, 68.4 KB)
5.5.09

Vodohospodářské aspekty péče o krajinu na území Středočeského kraje

Revitalizace toků ve volné krajině a v intravilánech

Navrhování přírodě blízkých koryt vodních toků ve volné krajině (PDF, 13.5 MB)
Možnosti přírodě blízkých vodohospodářských opatření v ochraně před povodněmi (PDF, 6.2 MB)
Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech – se zřetelem ke směru podpory 1.3 OPŽP (PDF, 9.1 MB)
Revitalizace toků ve volné krajině a v intravilánech (PDF, 11.6 MB)
28.5.09

Vodohospodářské aspekty péče o krajinu na území Středočeského kraje

Ochrana morfologického stavu a biodiverzity vodních toků

Čerstvé ukázky revitalizací a protipovodňových opatření v ČR a blízkém zahraničí (PDF, 4.9 MB)
Porosty a výsadby dřevin u vodních toků, obnova a posilování břehových porostů, funkce (PDF, 11.0 MB)
Zlepšování morfologického stavu vodních toků ve volné krajině (PDF, 12.5 MB)
Ochrana a podpora biodiverzity vodních toků včetně podpory (PDF, 11.2 MB)
Ukázky změn tras vodních toků za posledních 150 let (PDF, 1.8 MB)
Kartáčový rybí přechod Sázava-KÚ (PDF, 3.8 MB)
Obnovení rekreační funkce toku v centru velkoměsta (PDF, 3.6 MB)
 

Navrhování přírodě blízkých koryt vodních toků ve volné krajině

Navrhování přírodě blízkých koryt vodních toků ve volné krajině
     

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt