Regionální pracoviště Střední Čechy >> Publikační činnost pracoviště >> Prezentace >> Sborník příspěvků z lesnického semináře 2016

Sborník příspěvků z lesnického semináře 2016

V závěru roku 2016 uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským v Rožmitále pod Třemšínem seminář s titulem Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území chráněných krajinných oblastí.

Semináře se zúčastnilo přes 60 posluchačů, a to zejména z řad lesních hospodářů působících na území Chráněné krajinné oblasti Brdy. V úvodu semináře prezentovali své příspěvky k aktuálnímu přístupu k lesnímu hospodaření zástupci Arcibiskupství pražského a Vojenských lesů a statků ČR s.p., následovaly prezentace výsledků aktuálního výzkumu k předmětnému tématu, a to konkrétně k predikci dopadů předpokládané klimatické změny na hospodaření se smrkem, k problematice výchovy smrkových porostů v oblastech chronického chřadnutí smrku a k možnosti využití přírodě blízkých postupů hospodaření ve smrkových porostech středních a nižších poloh. Dalším tématem pak byly problémy v ochraně lesů v CHKO Brdy od minulosti až po současnost. Závěr semináře patřil přehledu možností finanční podpory přírodě blízkého hospodaření v lesích z národních a zejména pak evropských zdrojů.

Kompletní sborník příspěvků ze semináře je zde ke stažení: Sbornik_Rozmital_lesy_2016.pdf

Lesnický seminář 2016

Lesnický seminář 2016

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt