Regionální pracoviště Střední Čechy >> Publikační činnost pracoviště >> Prezentace >> Soubor prezentací na téma: Morfologický stav vodních toků

Soubor prezentací na téma: Morfologický stav vodních toků

10/2018

  1. Vodní toky: Úvodní pojmy - prezentace ke stažení zde
  2. Morfologický, ekologický a vodohospodářský stav vodních toků - prezentace ke stažení zde
  3. Malý biograf současných revitalizací - prezentace ke stažení zde
  4. Ekologicky orientovaná správa vodních toků – prezentace ke stažení zde
  5. Revitalizace koryt vodních toků ve volné krajině - prezentace ke stažení zde
  6. Uplatnění revitalizačních opatření v protipovodňové ochraně - prezentace ke stažení zde
  7. Přírodě blízké úpravy vodních toků v zastavěných územích - prezentace ke stažení zde
  8. Říční dřevo při revitalizacích - prezentace ke stažení zde

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt