Regionální pracoviště Střední Čechy >> Publikační činnost pracoviště >> Publikace ke stažení >> Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav

Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav

Příspěvek do diskuse o možnostech zlepšování morfologicko-ekologického stavu vodních toků v rámci jejich správy, AOPK ČR

Ekologicky orientovaná správa vodních toků

Publikace ke stažení

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt