Regionální pracoviště Střední Čechy >> Publikační činnost pracoviště >> Publikace ke stažení >> Navrhování revitalizací vodních toků v nezastavěné krajině

Navrhování revitalizací vodních toků v nezastavěné krajině

Ing. Tomáš Just (autor textu a kreseb)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Střední Čechy
11/2018

 

Jedná se o informační, doporučující materiál, který vyjadřuje názory autora, získané letitou účastí na administraci revitalizačních staveb a sledováním vodních toků a revitalizací v České republice a v blízkém zahraničí.

Navrhování revitalizací vodních toků v nezastavěné krajině

 

Obrazové příklady k tématu jsou obsaženy v samostatných přílohách:

Příklady revitalizací vodních toků ve volné krajině - část 1

Příklady revitalizací vodních toků ve volné krajině - část 2

 

Revitalizace Litovického potoka v Hostivicích

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt