Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality, prezentace, publikace >> Evropský den chráněných území v CHKO Český kras

Evropský den chráněných území v CHKO Český kras

Evropský den chráněných území v CHKO Český kras
  • datum: 20. 5. 2017
  • místo: Karlštejn u pošty (8:30 - 11:00 hod.)
  • typ: Exkurze v terénu
  • příloha: EDCHU_20170520.pdf (2,6 MB)

Správa CHKO Český kras vytvoří v sobotu 20. května speciální naučnou stezku procházející Národní přírodní rezervací Karlštejn v délce cca 12 km, jejíž součástí je i průchod štolou k lomu Malá Amerika s průvodcem a tajemným Hagenem.

Správa CHKO Český kras vás zve na oslavu Evropského dne chráněných území známou jako cestu Českým krasem za Hagenem.Pání hora

Start v Karlštejně u pošty (8.30 - 11.00 hod.), zde dostanete kartičku na razítka a nejdůležitější informace. Cestou můžete na tématických zastávkách plnit různé úkoly, zaměřené zejména na poznávání přírody Českého krasu.

Malá AmerikaTrasa stezky pokračuje kolem Dubu sedmi bratří do areálu společnosti Lomy Mořina s.r.o., kde se uskuteční průchod štolou k lomu Malá Amerika s průvodcem a s tajemným Hagenem (baterka a pevná obuv nutná, vstupné do štol 50,- Kč). Pro velký zájem je nutné si ihned po příchodu do areálu zakoupit časovou vstupenku do podzemí. Průchod štolami bude umožněn výhradně účastníkům akce, kteří se prokáží kartičkou s razítky na kontrolách. Pro ostatní zájemce je možný vstup do podzemí až po 14. hodině.

Další trasa vede již po povrchu kolem lomu Malá Amerika přes Pání horu, kolem vrchu Doutnáče, přes lom Na Chlumu a do Srbska. Cíl bude na parkovišti hotelu U Berounky. Zde obdržíte diplom a historický odznáček CHKO Český kras.

S sebou si vezměte obvyklé vybavení (velkou svačinu, terénní oblečení a dobré boty) a baterku.Chlum

Případné podrobnější dotazy na tel.: 311 682 305, 602 490 458 nebo email hana.hofmeisterova@nature.cz

Světová historie velkoplošných chráněných území se odvíjí již od roku 1872, kdy byl vyhlášen první národní park světa, americký Yellowstone. Američané již tehdy deklarovali, že toto území má být zachováno pro budoucí generace a sloužit k potěšení lidu.

Historie evropských národních parků začala sice s více než třicetiletým zpožděním ve Švédsku, ale zato bylo v roce 1909 vyhlášeno národních parků hned devět.

Jako připomenutí počátku historie evropských národních parků se v květnu v celé Evropě slaví Evropský den chráněných území. Základní myšlenkou spojující oslavy je přiblížit chráněná území všem lidem, protože ochrana přírody není jen věcí ekologů, zoologů či botaniků.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt