Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality, prezentace, publikace >> Pozvánka na odborný seminář o Operačním programu Životní prostředí II.

Pozvánka na odborný seminář o Operačním programu Životní prostředí II.

Pozvánka na odborný seminář o Operačním programu Životní prostředí II.
 • datum: 25. 5. 2017
 • místo: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Podbabská 2582/30, Praha 6
 • typ: Seminář
 • příloha: Pozvanka_seminar_OPZP_2017.pdf (842,8 kB)

AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy vás srdečně zve na odborný seminář Operační program Životní prostředí 2014 - 2020, Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu - "Zeleň".

Seminář je vhodný pro administrátory žádostí, projektanty, státní úředníky vydávající stanoviska ochrany přírody a samotné žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 OPŽP 2014+. V rámci prezentací budou žadatelé seznámeni s nejčastěji se vyskytujícími chybami v rámci podávání žádostí, změnami v pravidlech pro žadatele (Pržap), změnami v nákladech obvyklých opatření (NOO), pohledem AOPK na optimální druhovou skladbu dřevin a optimální navržení projektu. Na závěr bude prostor pro dotazy účastníků semináře.

 

Termín konání:

 • seminář „Zeleň“ 25. 5. 2017 od 9.00 do 14.00 hod

 

Místo konání:   

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Budova C, 4. patro - kinosál

 

Program semináře „Zeleň“:

Seminář bude zaměřen především na ošetření a výsadbu zeleně v osách 4.3 a 4.4 + na specifická opatření v osách 4.1 a 4.2

 

Body semináře:

 • Nejčastější chyby při podávání žádosti
 • Věcná náplň opatření
 • Hodnocení žádostí – časté důvody ke snížení bodového hodnocení projektů
 • Změny v pravidlech Pržap
 • Náklady obvyklých opatření
 • Diskuse

 

Vstup na seminář je zdarma, pro registraci je nutné se přihlásit na emailové adrese ludmila.friedlova@nature.cz přihlašování bude možné do naplnění kapacity sálu.

 

Doprava a parkování:

Parkování v areálu VUV T.G.M není možné, naproti areálu VUV T.G.M. se nachází malé parkoviště. Doporučujeme spíš využít hromadné dopravy ze zastávky metra Dejvická autobusovými linkami číslo 107, 147, 116 a 160 do zastávky Hydrologický ústav. Pozor, zastávka je na znamení! Dále je možné se do areálu dostat pomocí vlaku ze zastávky Nádraží Podbaba.

 

Kontaktní osoba: jakub.stodola@nature.cz

 

Seminář "Zeleň"

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt