Za zimovišti ptáků na Berounce

Za zimovišti ptáků na Berounce
  • datum: 3. 2. 2018
  • místo: Vlakové nádraží v Srbsku v 9 hod.
  • typ: Exkurze v terénu
  • příloha: ex_Mokrady_20180203.pdf (2,2 MB)

AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy - Správa CHKO Český kras spolu s Českou společností ornitologickou připravila při příležitosti Světového dne mokřadů vycházku zaměřenou na poznávání vodních, především zimujících druhů ptáků.

Od roku 1997 si každoročně na celém světě připomínáme Světový den mokřadů, který je ustanovený na 2. února. Tento den byla v roce 1971 podepsaná Úmluva o mokřadech, která je podle místa podpisu (íránského města Ramsar na břehu Kaspického moře) také nazývaná Ramsarská úmluva. Dnes se prostřednictvím této úmluvy zajišťuje celosvětová ochrana a rozumné užívání všech typů mokřadů.

I v zimě stojí za to vyrazit do přírody. Vodní ptáci se seskupují na nezamrzlých vodních plochách a můžeme mezi nimi pozorovat i hosty ze severu.

Navíc cestou navštívíme zimoviště netopýrů, kde budeme spící netopýry nerušeně pozorovat.

O Světovém dni mokřadů a ornitologických akcích k tomuto dni se více dozvíte zde.

Vycházka mokřady   Vycházka mokřady   Vycházka mokřady   Vycházka mokřady

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt