Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality, prezentace, publikace >> Aktuality >> Vyšla knížka Perly středočeské přírody

Vyšla knížka Perly středočeské přírody

Vyšla knížka Perly středočeské přírody

6.10.2016

Publikace informuje o maloplošných zvláště chráněných územích, která v několika posledních letech vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje, a to především v rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Chráněná území jsou přehledně uspořádána podle jednotlivých středočeských okresů. Z každého okresu je pak vybráno jedno území, kterému se autoři věnují podrobněji. Tento výběr byl proveden tak, aby reprezentoval rozmanité typy přírodního prostředí středních Čech – jsou v něm zahrnuty dubohabrové, teplomilné, suťové i lužní lesy, potoční údolí, vodní nádrže a mokřady, prameniště, slaniska, skály a stepi, a obhospodařované trávníky, písečné duny i člověkem vytvořené podzemí.

Autory publikace jsou pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Střední Čechy a můžete ji získat na Krajském úřadě Středočeského kraje, který vydání financoval, a v omezeném počtu také v sídle regionálního pracoviště na Praze 6, Podbabská 2582/30.

Náhled obálky publikace, obsahu a tiráže naleznete zde:

obálka.pdf

obsah.pdf

tiráž.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt