Články, příspěvky a prezentace z konferencí a seminářů

Datum

Název akce

Téma

06/2014

 

Poznámky k uplatnění rybníků v ochraně před suchem a povodněmi

(PDF)

11.4.2014

Přestavba Blanice ve Vlašimi

Aspekt morfologického stavu vodního toku (PDF)

10.12.2013

Diskuze v komoře architektů

Protipovodňová ochrana: Technická, přirozená, přírodě blízká (PDF)

11/2013

Seminář Břehové porosty

Některé aspekty péče o břehové porosty ve vztahu k morfologickému stavu vodních toků (PDF)

10/2012

 

Říční dřevo při revitalizaci (PDF)

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt