Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Brigádnické září v Českém krase

Brigádnické září v Českém krase

Brigádnické září v Českém krase

27.9.2018

Teplé a slunečné zářijové počasí doprovázelo množství především úklidových akcí v CHKO Český kras.

První v pořadí byla brigáda poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), která do Českého krasu několikrát za rok vysílá malou skupinu dobrovolníků. Tentokrát se 5 členná skupina zaměřila na vyřezávání náletu v lomu Kobyla a seznámení se s vzácnými druhy, které upřednostňují lomy a vápencové skály.

Přesně 30 nadšených geokešerů se sešlo na Třesině nad Hostímí, aby pomohli s úklidem vyřezaných křovin a následně si vyslechli prezentaci o motýlech a také o péči o jejich biotopy v Českém krasu.

Na Zlatý kůň se sjelo 16 pracovníků DM drogerie, kteří vystřihávali křoví, zarůstající stepní trávníky a uklízeli vyřezaný klest. Odměnou jim bylo nejen seznámení se s krajinou a prací spojenou s ochranou přírody, ale také návštěva Koněpruských jeskyní.

V neposlední řadě se o brigádu spojenou s úklidem odpadků přihlásila firma Eko-kom, která zprostředkovávala tento zážitek marketingovým pracovníkům firem Rossmann a Henkel. I těchto 30 brigádníků si před tím než vyrazili do terénu (část sbírat odpadky a část uklízet klest), vyslechli krátkou prezentaci o ochraně přírody v Českém krasu. Možná se zdá paradoxní, že jako místo nejvíce zanesené odpadky, bylo vybráno okolí lomů Velká Amerika a Mexiko, tedy místa, na která se mnoho návštěvníků vydává za divočinou a romantikou.

Můžeme jen doufat, že náš čas a úsilí vložené do přípravy brigád byl účelně využit, že brigádníci spojili příjemné s užitečným (odpočinuli si od kanceláří a reflektovali ochranu přírody), a také že odcházeli s pocitem dobře vykonané práce.

úklid klestu Eko-kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úklid Velká Amerika Eko-kom

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt