Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Den Země si na Křivoklátsku připomněli vycházkou

Den Země si na Křivoklátsku připomněli vycházkou

Den Země si na Křivoklátsku připomněli vycházkou

25.4.2019

Tradiční připomenutí světového svátku Den Země proběhlo letos v sobotu 20. dubna vycházkou do Přírodní památky Vraní skála.

Pořadatelem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Křivoklátsko ve spolupráci s Informačním střediskem CHKO Křivoklátsko – Křivoklát. Této akce se zúčastnilo 25 lidí z řad široké veřejnosti, které provázel Josef Jedlička ze Správy CHKO Křivoklátsko.

V úvodu byla vysvětlena historie bývalé hájovny Král a po cestě do přírodní památky byly ukázány druhy tzv. jarního aspektu listnatého lesa. Po představení horniny chráněného území – buližníku neboli silicitu a významu chráněného území pro přírodu chráněné krajinné oblasti se vycházka odebrala na vyhlídku na Vraní skále. Velmi dobré slunečné počasí umožnilo pohled do širokého okolí, na krajinu jihovýchodní části Křivoklátska a rovněž na vrcholky Hřebenů, Brd a Českého krasu.

Den Země připomíná nutnost ochrany přírody na celosvětové i lokální úrovni. Tento svátek poprvé oslavili studenti v USA při akci Earth Day v roce 1970. Od roku 1990 slavíme Den Země i u nás v České republice.

Den Země na Křivoklátsku Den Země na Křivoklátsku Den Země na Křivoklátsku Den Země na Křivoklátsku Den Země na Křivoklátsku

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt