Den Země v Králově Dvoře

Den Země v Králově Dvoře

2.5.2018

Na akci, kterou ke Dni Země tradičně pořádá Středisko volného času Domeček Hořovice, byla přizvána AOPK ČR, Správa CHKO Český kras jako spolupořadatel už podruhé.

V areálu zámku v Králově Dvoře bylo pro žáky mateřských škol a 1. stupně základních škol připraveno množství tematických zastavení včetně toho našeho za AOPK ČR, RP Střední Čechy, Správu CHKO Český kras.

Mezi 9. a 12. hodinou zde proudily skupinky dětí, které si u našich stolků zkusily poskládat jednoduchá puzzle obrázků chráněných druhů. Děti si mohly odnést malou odměnu – dnes již historický pohled CHKO Český kras a samolepku s obrázkem přírodní zajímavosti, rostliny či živočicha z CHKO Český kras. Pani učitelky, které se u našeho stolku zastavily, dostávaly trochu obsáhlejší dárek - „výukové“ materiály.

Podle záznamů pořadatele se Dne Země v Králově Dvoře zúčastnilo 600 dětí.

Den Země Králův Dvůr Den Země Králův Dvůr Den Země Králův Dvůr  Den Země Králův Dvůr Den Země Králův Dvůr

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt