Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Evropský den chráněných území na Křivoklátsku

Evropský den chráněných území na Křivoklátsku

Evropský den chráněných území na Křivoklátsku

31.5.2017

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko ve spolupráci s AOPK ČR, RP Střední Čechy - Správou CHKO Křivoklátsko, KPR - Lesní správou Lány a Pivovarem Krušovice, uspořádala v sobotu 27. května 2017 exkurzi do Evropsky významné lokality Lánská obora.

Průvodcem nám byl oborník Štěpán Stanický, dále pak Karel Lankaš a Josef Jedlička z AOPK ČR – Správy CHKO Křivoklátsko.

Více než 40 účastníků se dozvědělo nejen o historii Lánské obory a jejího využití v současnosti, ale i o historii zříceniny Jivno a Klíčavské přehrady. Zastavili jsme se u „Dohodového dubu“, pod nímž byla podepsána v roce 1921 tzv. „Malá dohoda“, vojenskopolitický pakt Československa, Rumunska a Jugoslávie. Celou cestu jsme pozorovali stáda siky japonského, jelena evropského, daňka skvrnitého a dokonce nás vystrašila stáda prasete divokého. Zoolog Správy CHKO Křivoklátsko nám vyprávěl o vzácných druzích hmyzu – o kovaříku fialovém, páchníku hnědém a tesaříku obrovském, kterého jsme si stejně jako velevruba tupého či skokana hnědého mohli prohlédnout zblízka.

Poslední zastávkou byla ukázka zabezpečení svahů u Vodního díla Klíčava, které zde probíhá v několika etapách. Hlavním cílem je zabránit půdní erozi na svazích v okolí přehrady.

Evropský den chráněných území Křivoklátsko 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský den chráněných území Křivoklátsko 2017

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt