Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Exkurze za obojživelníky a plazy Českého krasu aneb Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři

Exkurze za obojživelníky a plazy Českého krasu aneb Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři

Exkurze za obojživelníky a plazy Českého krasu aneb Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři

3.5.2019

Tradiční a oblíbená exkurze pořádaná AOPK ČR, RP Střední Čechy - odd. Správa CHKO Český kras v sobotu 27. dubna 2019 měla i přes předpokládané špatné počasí hojnou účast.

Vzhledem k současnému nedostatku vody v Bubovickém potoce (tudíž i nedostatku obojživelníků, které by bylo možné na obyklé trase exkurze potkat), jsme se ze Srbska vydali na opačnou stranu. Nejdříve kousek podél Berounky k tůni pod Tetínem a pak Údolím děsu proti proudu Kodského potůčku. Během příjemné procházky jsme si tak mohli prohlédnout nejen „předchycené“ exponáty obojživelníků a plazů, ale i krásné mloky skvrnité, kteří se po cestě objevovali vylákáni vlhkým počasím.

Exkurze za obojživelníky a plazy Českého krasu Mlok skvrnitý Ještěrka obecná Exkurze za obojživelníky a plazy Českého krasu

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt