Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Jarní geologická exkurze v CHKO Český kras

Jarní geologická exkurze v CHKO Český kras

Jarní geologická exkurze v CHKO Český kras

3.5.2019

AOPK ČR, RP Střední Čechy - odd. Správa CHKO Český kras připravilo v sobotu 13. dubna pro zájemce exkurzi po geologických zajímavostech CHKO Český kras.

Tentokrát jsme se s geologem Karlem Drábkem vydali do nitra Velkolomu Čertovy schody a na Kotýz. Exkurze se zúčastnilo přes 200 nadšených zájemců, kteří se za doprovodu a zasvěceného výkladu geologa Velkolomu Čertovy schody Michala Hejny vydali na prohlídku etáží, výsypky, rekultivovaného Husákova lomu a během cesty i projíždějící těžební techniky.

Většina z účastníků byla po prohlídce Velkolomu plná dojmů a navazující části exkurze se nezúčastnila. O to více si ti zůstavší užili výhledy na kotýzské Sloní hlavy, Jelínkův most i Aksamitovu bránu. Část nejvytrvalejších účastníků (a hledači zkamenělin) došli při zpáteční cestě do Houbova lomu, kde bylo možné (i cestou) hledat zkameněliny. Druhá část geologických zvědavců-vytrvalců se vydala prozkoumat lom Kobyla s tunelem po lomové dráze a tzv. Zlomenou slují.

Lomová technika Příklad revitalizace lomu Exkurze průvodce Velkolomem Čertovy schody Geologická exkurze Výhled do lomu

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt