Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český kras

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český kras

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český kras

25.6.2018

Zpracovaný dokument byl 12. června 2018 na Městském úřadě v Berouně představený veřejnosti, především zástupcům státní správy, samospráv a odborných i nevládních organizací regionu.

Po jeho projednání s Ministerstvem životního prostředí Koncepci schvaluje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ve schválené podobě bude dokument k dispozici.

Cílem dokumentu je najít cesty, jak nejlépe prezentovat hodnoty chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český kras různým skupinám návštěvnické veřejnosti. Měl by také sloužit jako inspirace a podnět pro spolupráci subjektům v Českém krasu.

Dokument bude sloužit jako podkladový materiál pro práci s veřejností na území CHKO Český kras a pro přípravu a realizaci Domu přírody Českého krasu a bude respektován při tvorbě libret chystaných vnitřních i vnějších expozic Domu přírody.

Na zpracování interpretačního plánu se svými znalostmi, zkušenostmi a doporučeními podíleli místní znalci, zástupci veřejné správy, neziskových organizací i podnikatelských subjektů. Osobní setkání, řízená jednání, rozhovory a terénní pochůzky byly zdrojem klíčových informací, které významně ovlivnily obsah dokumentu.

Zpracovatelem dokumentu je Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, z.s.

KPNV Beroun

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt