Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Minuty z přírody - kulíšek nejmenší

Minuty z přírody - kulíšek nejmenší

Minuty z přírody - kulíšek nejmenší

2.3.2017

Nezapomeňte se v úterý 7.3. v 18.25 na ČT1 podívat na další díl pořadu z cyklu České televize Minuty z přírody, tentokrát věnovaný kulíšku nejmenšímu.

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – patří svými 50-80 g a rozpětím křídel 35 – 45 cm mezi naše nejmenší sovy. Charakteristickým biotopem jsou souvislé jehličnaté a smíšené lesní porosty s dostatkem doupných stromů. Ke hnízdění využívá dutiny opakovaně několik let, často po datlovitých ptácích. Samička snáší na přelomu dubna a května 5 – 6 vajec, na kterých sedí 28 dní. O mláďata se starají oba rodiče. Potravu tvoří drobní savci a ptáci. Kulíšek loví i za dne a troufá si lovit i drobné ptáky za letu. Někdy si dělá v dutinách zásoby potravy z ulovené kořisti. Má na svou malou velikost silné spáry, a tak dokáže ulovit i kořist větší, než je sám. Kulíšek je známý urputnou obhajobou svého hnízdního teritoria. Ozývá se charakteristickým více slabičným hlubším pískáním.

Patří mezi silně ohrožené druhy (dle vyhl. 395/1992 Sb.) a na Křivoklátsku je pro něho vyhlášena ptačí oblast. V současné době je jeho populace početně stabilní, pravidelně zde hnízdí v počtu 50 – 80 párů. Vyskytuje se ve smrkových porostech (např. severní část CHKO Křivoklátsko), ale také v zachovalých starých převážně bukových porostech (prakticky celé území ptačí oblasti).

Vzácně hnízdí také v CHKO Blaník.

Reprízu pořadu můžete zhlédnout 8.3. v 9.00 na programu ČT2 a od 8.3. také v internetovém iVysílání České televize.

Kulíšek fotoarchiv CHKO Křivoklátsko

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt