Minuty z přírody - roháč obecný

Minuty z přírody - roháč obecný

11.1.2017

Nezapomeňte se v úterý 17.1. v 18.25 na ČT1 podívat na další díl pořadu z cyklu České televize Minuty z přírody, tentokrát věnovaný roháči obecnému.

Roháč obecný (Lucanus cervus) patří mezi největší evropské brouky s délkou až 9 cm a výraznými kusadly ve tvaru jeleního paroží (jen samci). Dospělí jedinci se objevují již v květnu a během celého léta, kdy se také rozmnožují, jsou aktivní zejména v teplých dnech odpoledne a v podvečer. Žijí jen několik měsíců a živí se rostlinnými šťávami, nektarem a mízou stromů. Preferují listnaté rozvolněné dostatečně prosluněné porosty, aleje i solitérní stromy, zejména duby. Samičky kladou vajíčka do rozkládajícího se dřeva, ve kterém se po dobu 3 – 5 let larvy vyvíjejí. S ubýváním vhodných biotopů došlo k postupnému úbytku roháče a brouk byl zařazen mezi ohrožené druhy (dle vyhl. 395/1992 Sb.) a tzv. evropsky významné druhy, pro které byla na Křivoklátsku vyhlášena evropsky významná lokalita – Vůznice. Dále se na území CHKO Křivoklátsko vyskytuje hojně např. v Lánské oboře, Nezabudických skalách, Velké Pleši a Týřově. Poměrně hojně se také vyskytuje v CHKO Český kras.

Reprízu pořadu můžete zhlédnout 18.1. v 9.00 na programu ČT2 a od 18.1. také v internetovém iVysílání České televize.

Roháč obecný - samec a samička foto Petr Hůla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roháč obecný

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt