Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Minuty z přírody - tesařík obrovský

Minuty z přírody - tesařík obrovský

Minuty z přírody - tesařík obrovský

14.2.2017

Nezapomeňte se ve středu 22.2. v 18.25 na ČT1 podívat na další díl pořadu z cyklu České televize Minuty z přírody, tentokrát věnovaný tesaříku obrovskému.

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) je černohnědý brouk o velikosti 25 – 55 mm s velmi dlouhými tykadly (zejména samci). Dospělí brouci jsou aktivní od května do podzimu, zejména večer a v noci. Rojí se v červenci a bělavé larvy dlouhé 80 mm hlodají široké chodby hluboko do dřeva většinou starých dubů. Vývoj trvá 3-5 let. Typickým znakem přítomnosti jsou červenavé pilinky, které larvy vytlačují z chodeb. Kuklí se pod kůrou a dospělí brouci opouštějí úkryt oválným výletovým otvorem. Tesařík vyhledává prosvětlené lesní porosty, aleje a solitérní stromy. Preferuje staré hmotnaté stromy, kromě dubu byl zjištěn i na jilmu, ořešáku a jiných listnatých dřevinách.

Tesařík patří mezi silně ohrožené druhy (dle vyhl. 395/1992 Sb.) a tzv. evropsky významné druhy, pro které byla na Křivoklátsku vyhlášena evropsky významná lokalita – Lánská obora. Kromě ní se na území CHKO Křivoklátsko vyskytuje lokálně též v jejím okolí, což dokumentuje jeho aktuální postupné rozšiřování.

Reprízu pořadu můžete zhlédnout 23.2. v 9.00 na programu ČT2 a od 23.2. také v internetovém iVysílání České televize.

Tesařík obrovský - foto Petr Hůla

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt