Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Modrásek jetelový byl v CHKO Český kras opět nalezen téměř po 20 letech

Modrásek jetelový byl v CHKO Český kras opět nalezen téměř po 20 letech

Modrásek jetelový byl v CHKO Český kras opět nalezen téměř po 20 letech

26.8.2019

V CHKO Český kras byl po téměř 20 letech znovu nalezen modrásek jetelový (Polyommatus bellargus). Jedná se o motýla, který je v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR (2017) řazen mezi zranitelné (VU) druhy a během uplynulých 30 let vymizel z většiny lokalit v Čechách.

Poslední záznamy z CHKO Český kras jsou uváděny z více lokalit do 80. - 90. let, z konce století pak ještě jeden náhodný záznam. Od roku 2000 tak už nebyl motýl v CHKO ani jednou zastižen.

V posledních několika málo letech začal motýl v Čechách znovu expandovat. Letos v srpnu byl tak po dlouhé době opět potvrzen na území CHKO Český kras, a to v PR Radotínské údolí. Šlo o pozorování panem Jiřím Markem, který zde modráska jetelového zaznamenal poprvé ke dni 11. 8. v počtu 1 exempláře (samce). Během následujících dvou týdnů zde byli opakovaně pozorováni 1 - 2 jedinci několika dalšími pozorovateli. Z dřívějších recentních nálezů poblíž CHKO Český kras nelze nezmínit nález modráska jetelového u Loděnice z roku 2018 nebo u Rudné u Prahy z roku 2016.

Vzhledem k tomu, že se jedná o druh vyskytující se především na stepích a lesostepích, lze snad v Radotínském údolí (a nejen v něm) očekávat jeho stabilnější výskyt i do budoucna, neboť zde probíhají již několikátý rok intenzivní i extenzivní managementové práce (především formou řízené pastvy ovcemi a kozami), díky kterým otevřené stepní biotopy a louky postupně nahrazují plochy se zapojenými náletovými keři a dřevinami.

Autorem fotografií modráska jetelového je Jiří Marek.

Modrásek jetelový

Modrásek jetelový

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt