Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Navrhování revitalizací vodních toků v nezastavěné krajině

Navrhování revitalizací vodních toků v nezastavěné krajině

Navrhování revitalizací vodních toků v nezastavěné krajině

9.1.2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, v lednu 2019 zveřejňuje na svých stránkách ke stažení dvě spolu související publikace Ing. Tomáše Justa, dokončené v listopadu 2018, týkající se revitalizací vodních toků.

1. Metodické doporučení Navrhování revitalizací vodních toků v nezastavěné krajině

Informační, doporučující materiál, který vyjadřuje názory autora, získané letitou účastí na administraci revitalizačních staveb a sledováním vodních toků a revitalizací v České republice a v blízkém zahraničí.

2. Ukázky revitalizací

Dvoudílná sbírka reprezentativních příkladů revitalizací vodních toků hlavně ve volné krajině, vybavená bohatým fotografickým materiálem.

Materiály jsou ke stažení zde

Schéma revitalizace

Schéma revitalizace - příčné řezy; ukázka z obrázků Metodického doporučení

 

revitalizace Nenačovice

Revitalizace Loděnického potoka u Nenačovic; příklad z Ukázek revitalizací 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt